Mandala Retreat Hòa Bình ( La Minh Villa )

6.200.000 

Mandala Retreats Kim Bôi – Thôn Mớ Đá, Xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, Hoà Bình